Glasses спрей за почистване на очила 70 ml

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОЧИЛА

Glasses спрей за почистване на очила 70 ml

Безопасен почистващ спрей за всички видове диоптрични и слънчеви очила.
Не съдържа спирт.
Антистатик. Биоразградим.
Готов за употреба.
Опаковка: 70 ml
Свойства:
Безопасен почистващ препарат

Има висока почистваща и обезмасляваща способност
Остранява замърсяванията от лещи и рамки на очила
Сваля статичния заряд и предпазва от натрупване на замърсявания
Не съдържа спирт
Негорим
Биологично разградим до 85% за 28 дни

Инструкции за употреба:
Нанесете икономично върху стъклата и рамката
Изтрийте с подходяща кърпа
Препаратът е готов за употреба.
Състав: Представлява смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 1 %, Двунатриев метасиликат под 1 %, 2-(2-бутоксиетокси) етанол под 1 %, Quaternary C12-C14 alkylmethylamine ethoxylate, methylchloride/Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид под 1 %, Мастен алкохол C 9-11, етоксилиран под 1 %, дейонизирана вода до 100%. рH 10.0

Сигнална дума и изречения за опасност: няма.
Предупреждения за опасност:
При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.
При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.
Това е безвреден препарат. При нормални условия не се очакват никакви рискове.
Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение.
Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.
Опаковка: 70 ml
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 Производител
КРИСАЛ БАЛКАН РВД

Подаръци

Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

Captcha

Дамски очила и аксесоари

Слънчеви очила

Мъжки очила и аксесоари

Рамки за очила

Унисекс модели

Подаръци

Верижки за очила

Ваучери