Glasses спрей за почистване на очила 70 ml

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОЧИЛА

Glasses спрей за почистване на очила 70 ml

Безопасен почистващ спрей за всички видове диоптрични и слънчеви очила.
Не съдържа спирт.
Антистатик. Биоразградим.
Готов за употреба.
Опаковка: 70 ml
Свойства:
Безопасен почистващ препарат

Има висока почистваща и обезмасляваща способност
Остранява замърсяванията от лещи и рамки на очила
Сваля статичния заряд и предпазва от натрупване на замърсявания
Не съдържа спирт
Негорим
Биологично разградим до 85% за 28 дни

Инструкции за употреба:
Нанесете икономично върху стъклата и рамката
Изтрийте с подходяща кърпа
Препаратът е готов за употреба.
Състав: Представлява смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 1 %, Двунатриев метасиликат под 1 %, 2-(2-бутоксиетокси) етанол под 1 %, Quaternary C12-C14 alkylmethylamine ethoxylate, methylchloride/Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид под 1 %, Мастен алкохол C 9-11, етоксилиран под 1 %, дейонизирана вода до 100%. рH 10.0

Сигнална дума и изречения за опасност: няма.
Предупреждения за опасност:
При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.
При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.
Това е безвреден препарат. При нормални условия не се очакват никакви рискове.
Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение.
Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.
Опаковка: 70 ml
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 КАТЕГОРИИ
 Производител
КРИСАЛ БАЛКАН РВД

Подаръци

Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

Captcha

Дамски аксесоари

Слънчеви очила

Мъжки аксесоари

Рамки за очила

Унисекс модели

Подаръци

Верижки за очила

Ваучери