Общи условия за ползване на Sunglasses.bg

Прочетете настоящите Общите условия за ползване на Sunglasses.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. SUNGLASSES.bg е платформа за онлайн търговия с аутлет модели на маркови (оригинални артикули) стоки за територията на Реублика България, наричана за краткост онлайн магазин.

2. Уеб сайтът и марката SUNGLASSES.bg са собственост на фирма Гейт.БГ ЕООД със следните данъчни идентификационни танни :

Гейт.Бг ЕООД
България, гр. Русе 7000
бул. Цар освободител 111А
МОЛ : Владислав Симчев
ЕИК : 203358271
No ЗДДС : BG203358271


За целите на настоящите общи условия, наричаме цялата съвкупност SUNGLASSES.bg.

3. SUNGLASSES.bg има право да променя по всяко време съдържанието на сайта, както и да прекрати използването му от даден потребител при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на Република България и ЕС.

4. SUNGLASSES.bg, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

5. Всички използвани програмни модули и технологии, ноухау и сорс код на софтуера са собственност на SUNGLASSES.bg или на трети страни с уредени авторски права за използването им от SUNGLASSES.bg. Забранено е копирането, дистрибутирането и каквото и да било разпространение на целия или части от програмния код.

6. Част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта е нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Там са описани всички правила и политики за работа с лични данни, политики за използване на бисквитки (cokies), както и редица въпроси касаещи Вашата информационна сигурност, както и права и задължения, които се пораждат от използването на сайта.

7. Настоящите общи условия имат сила на договор за продажба между SUNGLASSES.bg и клиента

II. ГЕНЕРИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

1. Необходими условия за генериране на поръчка за даден артикул(и):
- Регистрация в SUNGLASSES.bg или изполване на формата за бърза поръчка (без регистрация) в страницата на артикула.
- Валиден e-mail адрес и телефон.
- Вярно попълнен адрес за доставка.
- Вярно попълнени данни за клиента (контрагента) – име и фамилия за физически лица и/или данъчни идентификационни данни за юридически лица – име на фирма, адрес по регистрация, МОЛ, ЕИК, No ЗДДС.

2.Поставяне на отметка за съгласие с нашите Общи условия и натискане на бутона [ ПОРЪЧВАМ ].

3. При успешно генерирана поръчка, SUNGLASSES.bg ще Ви изпрати съобщение на посочения от Вас e-mail адрес, с връзка, която да последвате.

III. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

1. За приключване на процеса на поръчка е необходимо да кликнете върху връзката за „потвърждаване на поръчка“, която се съдържа в полученото съобщение по email.

IV. ПРОМЯНА И ОТКАЗВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1. При липса на складова наличност от заявената стока, SUNGLASSES.bg се задължава в рамките на един работен ден след получаването на поръчката да Ви уведоми за изчерпването на дадения артикул, по телефон или чрез съобщение по email.

2. Продуктите и техните количествата във Вашата поръчка можете да промените по всяко време преди да сте потвърдили поръчката.

3. Ако искате да направите промени след окончателното потвърждение на поръчката, или да я анулирате, е необходимо да се свържете с администратора на SUNGLASSES.bg чрез „форма за контакт“ или на телефон 00359 888442451.

4. SUNGLASSES.bg не приема електронни плащания. Всички разплащания по поръчки се извършват в брой при получаване на поръчката на приципа на НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ чрез ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД при избраният от клиента куриер в процеса на поръчка.


V. ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1. Всички поръчки генерирани и потвърдени до 17.00 часа в дните понеделник – петък и до 11.00 часа в съботен ден, се изпращат от SUNGLASSES.bg същия ден.

2. Всички поръчки генерирани след 17.00 часа в дните понеделник-петък и след 11.00 часа в съботен ден, се изпращат от SUNGLASSES.bg на следващия ден.

3. Всички поръчки генерирани в неделен ден се изпращат от SUNGLASSES.bg в понеделник.

4. Стандартният срок за доставка на поръчките е един работен ден, считано от датата на изпращане, освен ако няма допълнителни ограничения, продиктувани от избрания от клиента (потребителя) куриер.

5. Всяка надлежно платена и получена от клиента (потребителя) поръчка се счита за осъществена сделка между него и SUNGLASSES.bg, при което клиента получава права на потребител по ЗЗП.

6. Всяка стока, екземпляр, бройка или вид, присъстваща в поръчката е собственост на SUNGLASSES.bg до момента в който клиента не заплати договорената цена за нея и няма налице осъществена сделка.

7. SUNGLASSES.bg изпраща всички поръчки по куриер с опция за преглед и проба преди плащане. При отказ от получаване, клиента се задължава да заплати куриерските услуги в двете посоки.

8. Куриерските услуги и такса наложен платеж за всички пратки изпратени от SUNGLASSES.bg са за сметка на клиентите.

9. Цената на доставка зависи от стойността на избраните артикули, от конкретната куриерска фирма и начина на доставка, избрани в процеса на генериране на поръчка, като при всички случаи крайната цена на доставка е посочена еднозначно в поръчката и е част от условията по сделката между SUNGLASSES.bg и клиента.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

1. След получаване на стоката, клиентът има право да върне закупеният артикул, а SUNGLASSES.bg да го приеме, без да дължи обезщетение, като са спазени следните условия:
- Стоката е във вида, в който е получена.
- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
- Не са налице повреди и видими белези, причинени от употреба.
- Запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
- Надлежно попълнен протокол за връщане на артикул

2. Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, в случай, че решите да върнете продукт, то можете да го направите в срок от 14 дни от датата на получаване му.

3. Връщането се осъществява с предварително известие от Ваша страна чрез телефонно обаждане на телефон 00359 888 442451 или на имейл адрес sales@sunglasses.bg, като стоката трябва да бъде изпратена на адрес :

Гейт.Бг ЕООД
България, гр. Русе 7000
пл. Д-р Мустаков 2, ет.3. офис 4

4. При връщане на продукт, като неразделна част от документа за извършена доставка, следва да присъства и ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ., подписан от потребителя и с полълнена банкова сметка за възстановяване на платената сума.

5. Транспортните разходи за връщане на продукта са за сметка на клиента.

VII. ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ

1. След получаване на стоката, клиентът има право да замени закупеният артикул с друг, а SUNGLASSES.bg да приеме замяната, без да дължи обезщетение, като са спазени следните условия:
- Стоката е във вида, в който е получена.
- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
- Не са налице повреди и видими белези, причинени от употреба.
- Запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
- Надлежно попълнен протокол за връщане на артикул

2. Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, в случай, че решите да замените продукт, то можете да го направите в срок от 14 дни от датата на получаване му.

3. Замяната се осъществява с предварително известие от Ваша страна чрез телефонно обаждане на телефон 00359 888 442451 или на имейл адрес sales@sunglasses.bg.

4. При разлика в цените на заменените артикули, съответната страна дължи разликата в стойността на продуктите на другата страна.

5. Транспортните разходи за извършване на замяната на продуктите в двете посоки са за сметка на клиента.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

1. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
- констатирани липси;
- дефекти на стоката;
- несъответствие с обявения размер;
- несъответствие с обявената търговска марка.

2. За да предяви рекламация, клиента следва да извести SUNGLASSES.bg в писмена форма в срок до 30 дни след откриване на дефекта, но не по-късно от две години от получаването му, по пощата с обратна разписка на адреса на търговеца, посочен в Общите условия на локалния сайт.

3. При предявяване на рекламация, клиента трябва да изпрати продукта на адреса на търговеца, посочен в Общите условия на локалния сайт.
в едно с:
- Неговата оригинална продуктова опакова
- всички оригинални придружаващи покупката документи издадени от SUNGLASSES.bg – стокова разписка, касова бележка, фактура.
- всички оригинални придружаващи продукта сертификати и/или гаранционни карти, издадени от SUNGLASSES.bg, производители или официални представители.
- Надлежно попълнен ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ.

4. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
- възстановяване на заплатената сума;
- заменяне на стоката с нова;
- отбив от цената;
- отремонтиране на закупеният артикул

5. За улеснение на клиента, като неразделна част от документа за извършена доставка, присъства ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ.

 

Актуална информация от Закона за защита на потребителите

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1
Подробности вижте тук .

IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

1. Всички продукти - ОЧИЛА, ДИОПТРИЧНИ РАМКИ, ЧАСОВНИЦИ И БИЖУТА, ИЗРАБОТЕНИ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, притежават сертификати за автентичност, предоставени от доставчиците на SUNGLASSES.bg - производителите на продуктите или оторизирани дистрибутори, както и на база информация от компетентни лица.

3. SUNGLASSES.bg гарантира, че всички предлагани продукти са оригинални.

4. Всички продукти закупени от SUNGLASSES.bg имат две години законова гаранция за дефекти, считано от деня на доставка.

5. Законовата гаранция важи при предоставяне на дефектния продукт, заедно с оригиналната фактура и всички други придружаващи го документи при доставката:
- сертификати от производители за слънчеви очила, диоптрични рамки и бижута
- сертификат за гаранция (гаранционна карта) за часовниците, издаден от SUNGLASSES.bg.

6. Законовата гаранцията не покрива естествено износване, загуба, кражба, както и повреди, причинени при неподходяща употреба, инцидент или небрежно съхранение. Не се покриват щети, причинени от намокряне, като изключение правят единствено водоустойчивите часовници.

7. Всяка физическа промяна на продукта (добавяне, замяна или премахване на елементи), включително поправка и обслужване на продукта от неоторизирано лице, прави гаранцията невалидна.

8. SUNGLASSES.bg не носи отговорност за съпътстващи или последващи вреди, произтичащи от повреда или неизправност на продукта.

9. Всяко възстановяване на щети от страна на SUNGLASSES.bg при удволетворяване на гаранция не може да бъде по-високо от покупната цена на продукта.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. SUNGLASSES.bg ще обработва всички данни и информация свързана с Вас според своята ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, която е събразена със законодателството на Република България и рекламента за защита на личните данни на ЕС - GDPR / 2018. За да обработим Ваша поръчка, ни е необходимо Вашето съгласие с тази политика!

2. С регистрацията си на SUNGLASSES.bg, Вие създавате потребителски профил, в който въвеждате Вашите персонални данни за достъп и лична информация. Останалите клиенти нямат достъп до тази информация. Паролата Ви за достъп е персонална и се изписва в криптиран вид и SUNGLASSES.bg също няма информация за нея.

3. В случай на забравена парола, използвайте опцията „забравена парола“. Системата ще генерира линк за активиране на нова парола, който ще Ви бъде изпратен на Вашия e-mail адрес.

4. Никой от нашия екип няма да Ви поиска парола или каквито и да било данни за използване на SUNGLASSES.bg. Ако получите подобно запитване, моля не отговаряйте. Вероятно става дума за опит за измама!

5. SUNGLASSES.bg може да съдържа банери и линкове към други сайтове. Тези връзки се предоставят за улеснение на потребителите. При кликване върху определени връзки и/или реклами е възможно да се активират cookies. SUNGLASSES.bg не контролира тези cookies. Екипът на SUNGLASSES.bg не носи отговорност за съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от SUNGLASSES.bg, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайта.


 

ФОРМУЛИРОВКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ :

авторско право – за целите на настоящите общи условия, авторското право означава изключително право на собственност на автора върху: литературно или художествено произведение; научна разработка; кино- или видео-филм; музика; телевизионно- или радио-предаване; сорс код на софтуер; бази данни със собствена или събирана информация; задание; чертеж; план; модел; прототип; изделие; технология или процес; научен, промишлен или търговски опит (know how); научен или пазарен анализ.

отстъпено право на ползване – правото дадено от автора на други лица по силата на договор за възмездно или безвъзмездно ползване на произведения

аутлет модели на маркови стоки – модели и/или партиди на маркови стоки от минали колекции, за които е настъпило изчерпване правото върху марката по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО – т.е. към момента на предлагането им в SUNGLASSES.bg вече са били пуснати на пазара лично или със съгласието на притежателя на марката.

клиент (потребител) – всяко лице доброволно попълнило надлежно изизсканата лична информация в полето за бърза поръчка или направило успешна регистрация на сайта.

поръчка – наричаме всяко доброволно инициирано от клиента (потребителя) действие по заявяване на даден артикул от електронният магазин. Всички поръчки съдържат уникален индентификационен номер, дата и час на генериране, дата и час на потвърждение, IP адрес и вида интернет браузъра през които е инициирано действието, както и лична информация за получателя (платеца на наложения платеж)

 

XI. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ НА SUNGLASSES.BG

1. Доставките от SUNGLASSES.bg се извършват според нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, с куриерски фирма СПИДИ или ЕКОНТ ЕКСПРЕС, до офис на куриера или личен адрес.

2. Всички поръчки се изпращат с опция ПРЕГЛЕД, ПРОБА И ТЕСТ, преди заплащането, според правилата на конкретния куриер.

3. При поръчки над 50.00 лв. с вкл. ДДС, получавате БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА с куриерска фирма СПИДИ до личен адрес или офис на куриера.

4. Цените за доставка, която не попада в условията за БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА се изчисляват автоматично при генериране на поръчката.

5. BrandsOutlet.bg предлага услугата ПРАВО НА ИЗБОР при поръчка на повече от един модел с право да заплатите само избраните след проба модели. Услугата се предлага само при доставка с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Цената за доставка се изчислява автоматично според стойността на добавените в количката артикули,а връщането е за сметка на SUNGLASSES.bg

6. Куриерските разходи за връщане, след направен ПРЕГЛЕД, ПРОБА И ТЕСТ са за сметка на клиента, а след ПРАВО НА ИЗБОР за сметка .

7. За всички клиенти от гр. Русе и гости на града предлагаме БЕЗПЛАТНО получаване от офиса на SUNGLASSES.bg, който се намира в центъра на града на адрес:

гр. Русе 7000,
пл. „Д-р Мустаков 2, ет.3, офис 4
Бизнес сграда в района на Американското пазарче

8. SUNGLASSES.bg приема плащане за доставените поръчки, единствено като НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ под формата на ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД (ППП), на база на сключени договори с куриерските служби, за което по закон не се издава фискален бон. Задължението за издаване на финансов документ при ППП е на куриера. Моля изисквайте своя документ за извършеното плащане от куриерската фирма, приела плащането!

9. Всички поръчки, направени на SUNGLASSES.bg, са придружение с :
 - потвърдена електронна поръчка, която Ви е изпратена на е-мейл адреса, посочен от Вас.
 - изходящ складов документ за изпратените артикули.
 - товарителница, удостоверяваща доставката на пратката по куриер.
 - ако желаете да Ви бъде издадена данъчна фактура за направената покупка, моля да се свържете с нас по е-мейл, телефон, през профила си на SUNGLASSES.bg или да отбележете това свое желание при генериране на поръчката като коментар.

XII. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМЛИВО ПОЛЗВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ:

 1. Поръчаният артикул се доставя на посочения от Потребителя адрес или офис на куриер. Потребителят поема задължението да осигури достъп до адреса и възможност за получаване на пратката.

 2. Поръчаната стока се доставя от куриера, подходящо опакована, съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

 3. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и SUNGLASSES.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

4. При непотърсена пратка от страна на потребителя, се счита, че същият виновно не е спазил настоящите условията за приемлива употреба на куриерски услуги и куриерските разходи в двете посоки за поемат от потребителя заявил пратката и декларирал съгласие с условията Плащането става по банков път срещу издадена проформа фактура от SUNGLASSES.bg и изпратена на електронна поща на потребителя. SUNGLASSES.bg си запазва правото да търси компенсации по съдебен път чрез Русенски окръжен съд за причинени вреди по слисъла на чл.3 и чл.4 от недобросъвестни потребители.

5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или офиса на куриера, той поема за своя сметка всички разходи по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.Последна редакция - 07.10.2019 г. , 14:00 часа

Sunglasses.bg